Provízia

za sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností platná od 1.1.2019

Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti Predajná cena nehnuteľnosti do 100.000 € 8% min. 3.000 €
Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti Predajná cena nehnuteľnosti 100.001€ - 200.000 € 6% min. 8.000 €
Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti Predajná cena nehnuteľnosti nad 200.000 € 4% min. 12.000 €
Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti 8% z Kúpnej ceny nehnuteľnosti, min. 3.000 € od 3.000 €
Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti 1 mesačné nájomné vrátane energií, min. 300 € od 300 €