Provízia

za sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností platná od 1.1.2019

Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
Predajná cena nehnuteľnosti do 100.000 €
8% min. 3.000 €
Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
Predajná cena nehnuteľnosti 100.001€ - 200.000 €
6% min. 8.000 €
Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
Predajná cena nehnuteľnosti nad 200.000 €
4% min. 12.000 €
Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
8% z Kúpnej ceny nehnuteľnosti, min. 3.000 €
od 3.000 €
Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
1 mesačné nájomné vrátane energií, min. 300 €
od 300 €