Cenník služieb

pre predávajúcich, kupujúcich, záujemcov a partnerov platný od 1.1.2019

Nábor nehnuteľnosti Preskúmanie listu vlastníctva, fyzická návšteva nehnuteľnosti, spísanie Súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie alebo sprostredkovateľskej zmluvy, návrh stratégie predaja a marketingu nehnuteľnosti. 100 €
Príprava predajnej ponuky Vytvorenie predajného textu, pútavého popisu nehnuteľnosti, vyhotovenie inzertnej ponuky pre vybrané realitné servery. 70 €
Home staging Profesionálna príprava Nehnuteľnosti na predaj. Návrh opatrení na zvýšenie atraktívnosti nehnuteľnosti 300 €
Fotografovanie - basic Vyhotovenie fotografií realitným maklérom (min. 10 ks). 100 €
Fotografovanie - premium Vyhotovenie fotografií a úprava profesionálnym fotografom (min. 10ks). 200 €
Videoprehliadka Vyhotovenie videoprehliadky nehnuteľnosti profesionálnym prístrojom, zostrihanie, publikovanie na internete. 300 €
360˚ virtuálna prehliadka nehnuteľnosti Zosnímanie nehnuteľnosti 360˚ panoramatickým prístrojom, vyhotovenie 3D virtuálnej prehliadky (foto / video). Cená v závislosti od parametrov nehnuteľnosti. od 400 €
Vizualizácia interiéru / exteriéru Vyhotovenie vizualizácie v 3D virtuálnom prostredí (foto / video). Cená v závislosti od parametrov nehnuteľnosti. od 500 €
Publikovanie ponuky Na vybraných internetových stránkach (výber v kompetencii sprostredkovateľa) za každý, aj začatý deň. 10 €
Obhliadka nehnuteľnosti Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti (1 obhliadka v trvaní max. 60 min.). 50 €
Znalecký posudok Zabezpečený v spolupráci s partnerským znalcom (vypracovanie). Cená v závislosti od typu a parametrov nehnuteľnosti. od 200 €
Právny servis predaja Zabezpečený v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou (vypracovanie rezervačnej zmluvy, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra, preberacieho protokolu). Cená v závislosti od počtu účastníkov zmluvy a spôsobu financovania nehnuteľnosti. od 400 €
Asistencia pri následných úkonoch Fyzické podanie návrhu na vklad do katastra, osobná účasť makléra pri odovzdaní nehnuteľnosti a prepise energií a správy nehnuteľnosti. 200 €
Poradenstvo Konzultácia s realitným špecialistom v sídle sprostredkovateľa (za každých začatých 30 min.). 50 €
Použitie autorskej fotografie Použitie autorskej fotografie podliehajúcej Copyrightu bez predchádzajúceho súhlasu QUICKREAL. 100 €
Použitie autorského videa Použitie autorského videa podliehajúceho Copyrightu bez predchádzajúceho súhlasu QUICKREAL. 500 €
Potvrdenie o trhovej cene nehnuteľnosti Vydané písomne pre účely súdneho, dedičského či iného konania. 100 €
Školenie Realitných maklérov, partnerov, odborná konzultácia realitného špecialistu edukačnou formou (za každú začatú hodinu). 100 €
Cestovné náklady Na 1km, jednosmerne, vlastným dopravným prostredkom vrátane PHM. 1 €
Strata času Ostatné úkony, ktoré nie sú špecifikované v cenníku a ich poskytnutie je možné vyjadriť jednotkou času (za každú začatú hodinu). 50 €