Cenník služieb

pre predávajúcich, kupujúcich, záujemcov a partnerov platný od 1.6.2020

Nábor nehnuteľnosti
Preskúmanie listu vlastníctva, fyzická návšteva nehnuteľnosti, spísanie Súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie alebo sprostredkovateľskej zmluvy, návrh stratégie predaja a marketingu nehnuteľnosti.
100 €
Príprava predajnej ponuky
Vytvorenie predajného textu, pútavého popisu nehnuteľnosti, vyhotovenie inzertnej ponuky pre vybrané realitné servery.
70 €
Home staging
Profesionálna príprava Nehnuteľnosti na predaj. Návrh opatrení na zvýšenie atraktívnosti nehnuteľnosti
od 400 €
Fotografovanie - basic
Vyhotovenie fotografií realitným maklérom (min. 10 ks).
150 €
Fotografovanie - premium
Vyhotovenie fotografií a úprava profesionálnym fotografom (min. 10ks).
300 €
Videoprehliadka
Vyhotovenie videoprehliadky nehnuteľnosti profesionálnym prístrojom, zostrihanie, publikovanie na internete.
400 €
360˚ virtuálna prehliadka nehnuteľnosti
Zosnímanie nehnuteľnosti 360˚ panoramatickým prístrojom, vyhotovenie 3D virtuálnej prehliadky (foto / video). Cená v závislosti od parametrov nehnuteľnosti.
od 500 €
Vizualizácia interiéru / exteriéru
Vyhotovenie vizualizácie v 3D virtuálnom prostredí (foto / video). Cená v závislosti od parametrov nehnuteľnosti.
od 700 €
Publikovanie ponuky
Na vybraných internetových stránkach (výber v kompetencii sprostredkovateľa) za každý, aj začatý deň.
10 €
Obhliadka nehnuteľnosti
Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti (1 obhliadka v trvaní max. 60 min.).
50 €
Znalecký posudok
Zabezpečený v spolupráci s partnerským znalcom (vypracovanie). Cená v závislosti od typu a parametrov nehnuteľnosti.
od 350 €
Právny servis predaja
Zabezpečený v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou (vypracovanie rezervačnej zmluvy, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra, preberacieho protokolu). Cená v závislosti od počtu účastníkov zmluvy a spôsobu financovania nehnuteľnosti.
od 800 €
Asistencia pri následných úkonoch
Fyzické podanie návrhu na vklad do katastra, osobná účasť makléra pri odovzdaní nehnuteľnosti a prepise energií a správy nehnuteľnosti.
200 €
Poradenstvo
Konzultácia s realitným špecialistom v sídle sprostredkovateľa (za každých začatých 30 min.).
50 €
Použitie autorskej fotografie
Použitie autorskej fotografie podliehajúcej Copyrightu bez predchádzajúceho súhlasu QUICKREAL.
100 €
Použitie autorského videa
Použitie autorského videa podliehajúceho Copyrightu bez predchádzajúceho súhlasu QUICKREAL.
500 €
Analýza trhovej ceny
Spracovaná komparatívnou metódou s písomným výstupom na základe dopytu na zistenie trhovej ceny nehnuteľnosti pre predaj vrátane osobnej návštevy nehnuteľnosti realitným špecialistom.
200 €
Potvrdenie o trhovej cene nehnuteľnosti
Vydané písomne pre účely súdneho, dedičského či iného konania.
100 €
Školenie
Realitných maklérov, partnerov, odborná konzultácia realitného špecialistu edukačnou formou (za každú začatú hodinu).
100 €
Cestovné náklady
Na 1km, jednosmerne, vlastným dopravným prostredkom vrátane PHM.
1 €
Strata času
Ostatné úkony, ktoré nie sú špecifikované v cenníku a ich poskytnutie je možné vyjadriť jednotkou času (za každú začatú hodinu).
50 €